Home / ข่าววันนี้ / ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัคร วุฒิ ปวส. ขึ้นไป 400 อัตรา (ทุกสาขาวิชา)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัคร วุฒิ ปวส. ขึ้นไป 400 อัตรา (ทุกสาขาวิชา)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาทางเพจ Krungthai Care ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครลูกจ้างรายวัน 400 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่ธนาคารกรุงไทยในสาขาจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติและสถานที่ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา

-ระยะเวลาในการปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Microsoft Office)

-มีทักษะในการสื่อสารและแก้ไขเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

-มีทัศนคติที่ดี และมี Service Mind

-มีความสามารถในการใช้สมาร์ทโฟนได้

-ปฏิบัติงานตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

สถานที่ปฏิบัติงาน / จำนวนอัตราที่เปิดรับสมัคร

-สำนักงานเขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาคารสาขาปทุมวัน ชั้น 2 จำนวน 22 อัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-075-5781

-สำนักงานเขตแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาคารสาขาแจ้งวัฒนะ จำนวน 32 อัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่ 081-614-7090 / 095-892-9144

-สำนักงานเขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาคารสาขารามอินทรา กม.10 จำนวน 26 อัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่ 080-961-6543

-สำนักงานเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาคารสาขาลาดพร้าว 102 จำนวน 32 อัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-075-5763

-สำนักงานเขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา จำนวน 26 อัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่ 091-743-9307

-สำนักงานเขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาคารสาขารามอินทรา กม.2 จำนวน 26 อัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-856-5474

-สำนักงานเขตสามยอด จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาคารสาขาสวนมะลิ ชั้น 4 จำนวน 32 อัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่ 091-771-2649 / 084-075-5793

-สำนักงานเขสุรวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาคารสาขาสุรวงศ์ จำนวน 46 อัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-072-0838 / 091-642-2963

-สำนักงานเขตเอกมัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาคารสาขาเอกมัย จำนวน 20 อัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-075-5801 / 095-364-1059

-สำนักงานเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อาคารสาขาบางพลี จำนวน 24 อัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่ 097-002-7868 / 089-921-6568

-สำนักงานเขตสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อาคารสาขาศรีนครินทร์ กม.14 จำนวน 22 อัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่ 091-942-4935 / 095-459-3246

-สำนักงานเขตนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อาคารสาขารัตนาธิเบศร์ จำนวน 58 อัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่ 063-241-6935 / 086-754-4045

-สำนักงานเขตสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อาคารเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) จำนวน 20 อัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-075-5797 / 064-945-2465

ผู้ที่สนใจสมัครงานลูกจ้างรายวัน ของธนาคารกรุงไทย เพื่อเข้าปฏิบัติงานในสาขาต่างๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สาขาที่เปิดรับสมัคร ในวันและเวลาทำการ

ขอบคุณข้อมูล Krungthai Care เรียบเรียง chok yo nline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *