Home / ข่าววันนี้ / 3 กลุ่มเงินเข้าแล้ววันนี้ อย่าลืมไปเช็ก

3 กลุ่มเงินเข้าแล้ววันนี้ อย่าลืมไปเช็ก

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เพจ นครินทร์ กลิ่นซ้อน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

กรมบัญชีกลางโอนเงิน

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2 เบี้ยความพิการ

3 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ในวันศุกร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2564

วันนี้แม่ๆอย่าลืมไปเช็กกันนะ

สำหรับการโอนเข้าบัญชีจะมีการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้ ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม) ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้จะมีทั้งการจ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน และจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรผ่านช่องทางเว็บไซต์จะมีวิธีการดังนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ

2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

5.กดค้นหาข้อมูล

ที่มา:mumkhao.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *