Home / ข่าววันนี้ / เงินกู้สู้ไปด้วยกันของกสิกร ให้กู้ 300,000 ช่วยรายย่อย

เงินกู้สู้ไปด้วยกันของกสิกร ให้กู้ 300,000 ช่วยรายย่อย

เศรษฐกิจแบบนี้ใครๆ ก็ต้องสู้เพื่อเอาตัวรอด กสิกรไทยเขาก็พร้อมช่วยคนที่ไม่ยอมแพ้ ส่งโครงการพิเศษ “เงินกู้สู้ไปด้วยกัน” เพื่อจับมือร้านอาหารและร้านค้ารายย่อยฝ่าฝันร้ายนี้ไปด้วยกัน“เงินกู้สู้ไปด้วยกัน” คือเงินกู้พร้อมใช้ที่ธนาคารกสิกรไทยออกเพื่อให้ร้านอาหารและร้านค้ารายย่อยเข้าถึงเงินทุนเพื่อใช้เสริมความคล่องตัวในช่วงวิกฤต

ดังนั้นการให้เงินกู้จึงต้องง่าย สะดวก ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ด้วยตัวเอง อนุมัติง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ต่อปีเท่านั้น พักชำระเงินต้น 3 เดือน วงเงินสูงสุด 300,000 บาท และฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท เพียงแค่เดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ร้านค้ารายย่อยที่สนใจสามารถยื่นขอเงินกู้ได้ทั้งร้านอาหารขนาดเล็ก และร้านค้ารายย่อยทุกประเภท

รายละเอียดสินเชื่อธุรกิจ SME

ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)

เงินกู้สู้ไปด้วยกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 5 ปี (ไม่ต้องชำระเงินต้น 3 เดือนแรก)

วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 300,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : MRR -2.97% (3%)

ประเภทดอกเบี้ย

MRR (Minimum Retail Rate)5.97%

*MRR คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดีอัตราและค่าธรรมเนียม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียด

คำนวณโอกาสอนุมัติสินเชื่อ SME เบื้องต้น

ระยะเวลาดำเนินธุรกิจ

กรุณาเลือกระยะเวลาดำเนินธุรกิจ

กำไรสุทธิต่อเดือน (บาท)

กรุณากรอกมากกว่า 0

ภาระหนี้ต่อเดือน (บาท)

วงเงินที่ต้องการ (บาท)

กรุณากรอกมากกว่า 0

มูลค่าหลักประกัน (บาท) (ถ้าไม่มีหลักประกัน กรุณากรอก 0)

หมายเหตุ: หากไม่มีหลักประกันดอกเบี้ยจะแพงกว่า

ข้าพเจ้า ไม่เคยมีประวัติเสียทางการเงิน หรือไม่เคยถูกฟ้องร้อง หรือไม่เคยมีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงิน ถูกอายัดทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ SME

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ SME

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน

ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

ทรัพย์สินถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดิน) มีมูลค่ารวมไม่เกิน 5 ล้านบาท

เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ SME

สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

(กรณีเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล) สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร

ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. – 15 ส.ค. 64 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ k bank.co

ที่มา:undacar.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *