Home / ข่าววันนี้ / กรุงไทยเปิด ช่วยเหลือ ให้ยืม 3O,OOO บาท ผ่อนเเค่ 6OO/เดือน ได้ทุกอาชีพ

กรุงไทยเปิด ช่วยเหลือ ให้ยืม 3O,OOO บาท ผ่อนเเค่ 6OO/เดือน ได้ทุกอาชีพ

ธนาคารกรุงไทยเปิด สินเชื่อช่วยเหลือ ให้ยืมเงิน 3O,OOO บาท ผ่อน 6OO/เดือน ไม่ต้องค้ำ ทุกอๅชีพ

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน หรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ วันนี้กรุงไทยเปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ เเต่ไม่

เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือ ไม่ต้องค้ำประกัน

ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทย ก็สามารถกู้ได้ เเละสำหรับกลุ่มราชการ เเละรัฐวิสาหกิจ ก็สามารถสมัครใช้บริการได้เช่นกัน

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ เเต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้กู้

โดยจะต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท

ผู้กู้ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

กรณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

วิธีสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้จากธนาคารกรุงไทย

วิธีสมัครสินเชื่อกรุงไทย Smartmoney ดอกเบี้ยถูก ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้

วงเงินที่กู้

เงินเดือน 30,000 บาท กู้ 50,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 1,324 บาทเท่านั้น

เงินเดือน 30,000 บาท กู้ 100,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 2,649 บาทเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่เเสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

Statement

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

เอกสารใบเเจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล

สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพื่อหาสาขาที่ใกล้บ้านท่านหรือ Call Center โทร. 02 111 1111

ที่มา:moneysme99.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *