Home / ข่าววันนี้ / พักชำระหนี้ธนาคารกสิกร สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19

พักชำระหนี้ธนาคารกสิกร สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลหลายกิจการต้องปิดตัวลง ทำให้ผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของธุรกิจ เริ่มมองหาแหล่งเงินทุน เช่น สมัครสินเชื่อสินส่วนบุคคล หรือ สินเชื่อเงินด่วน เพื่อพยุงธุรกิจ ดังนั้นทางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ธนาคารกสิกร พักชำระหนี้ ให้กับลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจที่ทำงานในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการ จากโดยพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน นับจากเดือนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ

ธนาคารกสิกร พักชำระหนี้ สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ

มาตรการพักชำระหนี้ ธนาคารกสิกร

แนวทางช่วยเหลือของธนาคารกสิกร จะทำการพักชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ ดอกเบี้ยยังคงคำนวณอยู่ เป็นเพียงการเลื่อนการชำระออกไป เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อน สำหรับลูกค้าที่ยังมีศักยภาพและสามารถชำระหนี้ได้ ควรชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ภาระหนี้ในอนาคตเพิ่มขึ้นสูงเกินจำเป็น เช่นเดียวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินที่ควรดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและยั่งยืน

ธนาคากสิกร พักชำระหนี้ ให้ใครบ้าง

ลูกค้าทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ (13 จังหวัด) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

ลูกค้าทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุม เช่น ร้านนวด-สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

ไม่มีสถานะเป็นหนี้ NPL ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนที่ลงทะเบียน

ขั้นตอนลงทะเบียนพักชำระหนี้ ธนาคารกสิกร

สำหรับใครที่สนใจต้องการพักชำระหนี้ ธนาคารกสิกร สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

ลูกค้าธุรกิจ:ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 02-8888822

ลูกค้าบุคคล:พิมพ์ @help ผ่านช่องทาง LINE: @KBankLive

ลงทะเบียนพักชำระหนี้ ธนาคารกสิกร มีผลเมื่อไร

การลงทะเบียนพักชำระหนี้ ธนาคารกสิกร จะมีผลในเดือนที่ลงทะเบียน ยกเว้นผลิตภัณฑ์ใดที่มีวันครบกำหนดก่อนวันที่ลงทะเบียนให้มีผลในรอบเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ลูกค้าจะเริ่มชำระตามเงื่อนไขของมาตรการช่วยเหลือฯ ในรอบบัญชีนี้ เมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันครบกำหนดชำระ

บัตรเครดิต, บัตรเงินด่วน Xpress Cash กรณีลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการก่อนวันสรุปยอดบัญชี มีผลในรอบบัญชีปัจจุบัน หากลงทะเบียนหลังจากนั้นจะมีผลในรอบบัญชีถัดไป

ที่มา:bookwithdrawal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *