Home / ข่าววันนี้ / 3 ล้านคนไทยเฮ ได้บูสต์ เ ข็ ม3 ก.ย.นี้ ใครเข้าข่ายเช็คด่วน

3 ล้านคนไทยเฮ ได้บูสต์ เ ข็ ม3 ก.ย.นี้ ใครเข้าข่ายเช็คด่วน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม โรคกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้สถานการณ์ระบาดของ โรคโควิด -1 9 มีการชะลอตัว ล่าสุดทาง ศบค. ก็เห็นชอบการผ่อนคลายกิจกรรมบางส่วน

เช่น สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้าน สำหรับห้องปิด มีเครื่องปรับอากาศก็อนุญาตนั่งได้ร้อยละ 50 ของความจุพื้นที่ สำหรับร้านเปิดโล่งก็อนุญาตที่ร้อยละ 75 ซึ่งยังไม่มีการปรับพื้นที่สี ยังคงยึดใน 29 จังหวัด ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

นพ.โอภาสกล่าวว่า สำหรับมาตรการอื่นๆ ยังคงต้องเข้มข้นต่อไป โดยเฉพาะการทำงานจากที่บ้าน ก็ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องอีกสัก 1 เดือน เพื่อพิจารณาตัวเลขผู้ติดเชื้อว่าลดลงไปในระดับใด หลังจากนั้น จึงจะพิจารณาผ่อนคลายมาตรการอื่นเพิ่มเติม และที่สำคัญคือ ทุกคนต้องปฏิบัติมาตรการ Universal Prevention for COVID – 1 9 ด้วยการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด คิดเสมอว่า คนใกล้ตัวอาจเป็นคนติดเชื้อ และเราเองก็อาจเป็นคน แพร่เชื้อได้

ดังนั้น ต้องเข้ม งวดมาตรการ DMHTT ต่อเนื่อง และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้ มาตรการองค์กรต่างๆ ก็จะต้องเพิ่มในเรื่องการตรวจหา เชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจเร็ว แอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค องค์กรต่างๆ ที่เริ่มผ่อนคลาย ต้องดูเรื่องสถานที่ ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก

โดยเฉพาะร้านอาหารที่ติดแอร์ รวมถึงพนักงานต้อง ฉีดวัคซีน ให้ครบถ้วน และตรวจหา เชื้อโควิด -1 9 ด้วยเอทีเคอย่างสม่ำเสมอ ช่วงแรกนี้ ยังไม่บังคับ เพราะการกระจายเอทีเคยังไม่ทั่วถึง แต่ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เชื่อว่าหลายฝ่าย ไม่ว่าจะสมาคมภัตตาคารไทย ร้านค้า ก็ยินดีร่วม และเดือนหน้าจะมีเอทีเคมากขึ้น โดยสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิของคนไทยต่อไป” นพ.โอภาสกล่าว

อธิบดีกรมควบคุม โรคกล่าวอีกว่า สำหรับ วัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 ของประชาชนทั่วไปนั้น ล่าสุดทางอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้ วัคซีนโควิด-19 มีมติให้เริ่มทำการ ฉีดในช่วงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 ซึ่งจะเป็นวัคซีนชนิดใด ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ วัคซีน ที่มีอยู่ในขณะนั้น ส่วนผู้ที่จะต้อง ฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 มีประมาณ 3 ล้านคนทั่วประเทศ” นพ.โอภาสกล่าว

นพ.โอภาสกล่าวด้วยว่า ในวันนี้มีการประชุมอนุกรรมการติดตามกำกับการทำงาน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งจะมีการเน้นย้ำการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ควบคุมแคมป์การเฝ้าระวังการจัดทีมปฏิบัติการเชิงรุก หรือซีซีอาร์ ทีม (CCRT Team) ให้เกิดความต่อเนื่องด้วย

ที่มา:siamtopic.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *