Home / ข่าววันนี้ / คลังสินค้า ดีเอชแอล รับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 700+ บาท/วัน

คลังสินค้า ดีเอชแอล รับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 700+ บาท/วัน

บริษัท เอส.ที.เอ็ม.โปรเซอร์วิส จำกัด ดีเอชแอลทำงานในคลังสินค้าบิ๊กซี – วังน้อย ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:เช็คสต๊อก,เช็คของ รายได้เฉลี่ย:พิเศษสุด! 1,200 บาท/วัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ชาย/หญิง

-อายุ 18 – 35 ปี

-ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพแข็งแรง

รายได้และสวัสดิการ

-ค่ากะเช้า 20 บาท/วัน

-ค่ากะบ่าย 30 บาท/วัน

-ค่ากะดึก 50 บาท/วัน

-ค่า KPI 300-1,000 บาท/เดือน

-ทำงานครบ 1 ปี ลาพักร้อนได้ 6 วัน

-กองทุนประกันสังคม

-กองทุนเงินทดแทน

-มีรถรับส่งพนักงาน

เอกสารที่ใช้สมัครงาน

-สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด

-สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

-สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ชุด

-รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 3 ชุด

-ใบ สด.8 หรือ สด.43 3 ชุด

ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่:สนใจติดต่อพี่เอก 085 273 7995 เน้นโทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *