Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อผ่อนมือถือ รายได้น้อยก็ผ่อนได้ จ่าย 500 รับเครื่องไปเลย

สินเชื่อผ่อนมือถือ รายได้น้อยก็ผ่อนได้ จ่าย 500 รับเครื่องไปเลย

สินเชื่อผ่อนมือถือ

ผ่อนง่ายได้ทุกอย่างจ่าย 500 บาท รับเครื่องได้เลย

ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้ รายได้เริ่มต้น 8,000 บาท ยื่นสินเชื่อออนไลน์อนุมัติไว

จ่าย 5% รับสินค้าได้เลย

ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้

รายได้เริ่มต้น 8,000 บาท

รับเครื่องได้เลย

เอกสารการสมัครขอสินเชื่อแคชจอย

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 20-55 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

รายได้ต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป

มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

อายุงาน 1 ปีขึ้นไป

สัญชาติไทย

รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.เอกสารแสดงรายได้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ใช้ Statement ที่เงินเดือนเข้าเท่านั้น)

https://cl.accesstrade.in.th/006wju001ax8 ลิงค์ซื้อมือถือ

ที่มา:undacar.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *