Home / ข่าววันนี้ / เปิดวันโอนเงิน เยียวยา ม.33, 39, 40 คนละ5000

เปิดวันโอนเงิน เยียวยา ม.33, 39, 40 คนละ5000

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ปรับปรุงไทม์ไลน์การดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33, 39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ในรอบที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกันตน ม.33 ที่มีสิทธิกว่า 3 ล้านคน จะเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตน ซึ่งจะจ่ายตามลำดับเลขบัตรประชาชนตามไทม์ไลน์ ดังนี้

1.วันที่ 20 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา, ระยอง, ราชบุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, ตาก, อ่างทอง, นครนายก, สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี (ที่ขึ้นทะเบียนใหม่) และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค.- 24 ส.ค. 64 จำนวน 1,935,325 คน วงเงินคนละ 5,000 บาท

2.วันที่ 21 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,164,382 คน รอบที่ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

3.วันที่ 22 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบที่2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน อีกคนละ 5,000 บาท

ที่มา:siamtopic.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *