Home / ข่าววันนี้ / สินเชื่อกสิกร วงเงิน 200,000 สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ เงินเดือน 7,500 ก็ยืมได้

สินเชื่อกสิกร วงเงิน 200,000 สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ เงินเดือน 7,500 ก็ยืมได้

วิถีชีวิตยังคงต้องเดินหน้าต่อแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ของการเงินไม่เสถียรเช่นนี้ แต่ทุกปัญหาย่อมมีวิธีแก้เสมอ รวมถึง อีกหนึ่งทางออกที่จะนำมาเสนอทุกท่านในวันนี้ โดย ธนาคารกสิกรไทยเปิดโครงการสินเชื่อ xpress Loan สำหรับลูกค้าของธนาคารที่มีรายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป สามารถยื่นกู้สินเชื่อได้แล้ว ถือว่าเป็นข่าวดีที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางด้านการเงินให้แก่ทุกท่านได้ลืมตาอ้าปาก และมีขั้นตอนการสมัครที่ไม่ซับซ้อน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินเชื่อ xpress Loan

อนุมัติไวสุดใน 15 นาที

ได้เงินทันที เพียงสมัครสินเชื่อออนไลน์ผ่าน K PLUS

สินเชื่อกู้ง่าย

ใช้บัตรประชาชนใบเดียว สำหรับผู้กู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย

ดอกเบี้ยต่ำสุด 15เปอร์เซนต์

ตลอดอายุสัญญาสินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบาย เริ่มต้นแค่หลักร้อย เพียงเดือนละ 330 บาท

วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 10,000 สูงสุด 1,500,000 หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป

อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

สำเนาบัตรประชาชน หรือ

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ:ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุณ วันสมัคร

กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

ขั้นตอนการสมัครง่ายๆผ่านแอพ

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS

สมัครได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. บน K PLUS เวอร์ชันล่าสุด

ที่มา:class2go.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *