Home / ข่าววันนี้ / บัวหลวงสุขใจ ให้ยืม 50,000 เพื่อคนไทย ไม่ต้องค้ำ ลดต้นลดดอก ผ่อนขั้นต่ำ 1,400 สมัครเลย

บัวหลวงสุขใจ ให้ยืม 50,000 เพื่อคนไทย ไม่ต้องค้ำ ลดต้นลดดอก ผ่อนขั้นต่ำ 1,400 สมัครเลย

ถือว่าเป็นอีกข่าวสินเชื่อที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อ ธนาคาร กรุงเทพ เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปเข้ายื่นกู้ สินเชื่อโครงการบัวหลวงสุขใจ ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1 ล้านบาท โดยทางธนาคารกรุงเทพ เน้นช่วยเหลือพี่น้องคนไทยเต็มที่ โดยสามารถชำระคืนสบายๆสูงสุดถึง 60 เดือน สนใจข้อมูลเลื่อนอ่านด้านล่าง

จุดเด่นของ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ

ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน

สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

ลักษณะหลักประกัน

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติผู้กู้

บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการหรือนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

วงเงินกู้

ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้

เงินกู้ขั้นต่ำ 15,000 บาท

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท

ได้รับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 1.5 เท่า (เมื่อรวมสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ)

ลูกค้าสามารถมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจรวมกันแล้วไม่เกิน 3 แห่งเท่านั้น

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

ได้รับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 5 เท่า (เมื่อรวมสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ)

ระยะเวลากู้

สูงสุด 60 เดือน

วิธีการคิดดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ท่านผู้สนใจโครงการสินเชื่อบัวหลวงสุขใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Family-and-Me/Personal-Loan/Installment-Personal-Loan

ที่มา:verifound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *