Home / ข่าววันนี้ / แลนด์แอนด์เฮ้าส์ Happy Cash ให้ยืมสูงสุด 1,500,000 เพื่อทุกสถานการณ์ ไม่มีค้ำ ดอกน้อย ผ่อนนาน 60 เดือน

แลนด์แอนด์เฮ้าส์ Happy Cash ให้ยืมสูงสุด 1,500,000 เพื่อทุกสถานการณ์ ไม่มีค้ำ ดอกน้อย ผ่อนนาน 60 เดือน

หลายท่านที่กำลังมองหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องต่างๆ หรือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน วันนี้ทีมงานจะพาไปดูโครงการสินเชื่อของ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ สินเชื่อ Happy cash เงินสดเบิกทั้งจำนวน ที่จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา พร้อมดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนสบายๆ

จุดเด่น

วงเงินกู้ 5 เท่า สูงสุด 1.5 ล้านบาท

ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่มีให้เลือกหลากหลาย

อนุมัติง่าย รับเงินไว

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

อายุ 21 – 59 ปี (อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี)

รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป

อาชีพ พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

อายุงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องผ่านช่วงทดลองงาน

เอกสารประกอบการการสมัคร

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ (กรณีพนักงานประจำ)

สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีมีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นใช้เอกสารย้อนหลัง 6 เดือน)

สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

หนังสือแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)

วงเงินกู้

ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้

สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ระยะเวลากู้

สูงสุด 60 เดือน

วิธีการคิดดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ท่านผู้สนใจสินเชื่อแฮปปี้แคช สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ https://www.lhbank.co.th/Campaign/Loan/HappyCash

ที่มา:verifound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *