Home / ข่าววันนี้ / กรุงศรีโฮมฟอร์แคช ให้ยืม 5 แสนขึ้นไป พร้อมลุ้นทองกองเป็นล้าน

กรุงศรีโฮมฟอร์แคช ให้ยืม 5 แสนขึ้นไป พร้อมลุ้นทองกองเป็นล้าน

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่หลายๆคนให้ความสนใจกันอย่างมากในตอนนี้ ซึ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนในตอนนี้ สดวกและคุ้มค่าแน่นอน กับสินเชื่อ กรุงศี โฮมฟอร์แคช โดย กรุงศรีห่วง เพราะในทุกวิกฤต การเงินคือหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยต่อยอดให้ทั้งชีวิตส่วนตัว และธุรกิจดำเนินต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรค เพื่อให้ทุกวิฤกตการเงินของคุณผ่อนคลายขึ้น บ้านแบบไหนก็มาเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ กับสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำสุด 4.30% ต่อปี นาน 3 ปี ฟรี ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท

ให้บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด ของคุณเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ ช่วยแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์ ด้วยสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์แบบผ่อนชำระรายเดือน โดยใช้หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ โดยมีวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป ซึ่งมาพร้อมกับลุ้นทองกองเป็นล้านกับ ธนาคารกรุงศรีในปลายปี 2564 นี้อีกด้วย

สำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ มีวงเงินสินเชื่อสูงสุด 85% ของราคาประเมิน

ข้อดี

1.วงเงินสูง

2.ดอกเบี้ยต่ำ

3.ผ่อนเบาๆ

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25%จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

รายละเอียด

1.ลักษณะเด่นของบริการ

2.สำหรับท่านที่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ

3.อัตราดอกเบี้ยต่ำ

4.อนุมัติเร็ว

5.สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

6.มีช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบายหลากหลายช่องทาง

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

1.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

4.สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5.สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

6.สำเนาใบประกอบวิชาชีพที่ถือไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังไม่หมดอายุ สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ(ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

1.กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

2.หนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) (สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)

3.หนังสือรับรองโบนัสประจำ (ถ้ามี)

4.สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)

5.แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภงด.90/91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน

2.สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน

3.สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

4.สำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)

5.สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)

6.สำเนาบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารทางด้านหลักประกัน

1.สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)

2.ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )

3.สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ)

4.แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

5.สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม

6.สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด

สอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา หรือโทร 1572 หรือเว็ปไซค์ของธนาคาร

ที่มา:class2go.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *