Home / 2020 / February / 07

Daily Archives: February 7, 2020

ประกาศเลื่อนจ่าย เงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 ไม่มีกำหนด

จากกรณีที่มีการประกาศจ่ายเงินอุดหนุนบุตรวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 เพจ กรมกิจการเและเยาวชน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด ในรอบการจ่ายเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ยังไม่สามารถจ่ายได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พศ 2563 โดยกระทรวง อยู่ระหว่างจัดหาแหล่งเงินอื่น เพื่อมาจ่ายให้ก่อน หากมีความคืบหน้าประการใด จะรีบแจ้งโดยเร็ว โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร แรกเกิด โพสต์ดังกล่าว เลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร โพสต์ดังกล่าว อย่างไรก็ดีเมื่อมีการประกาศจ่าย แอดมินจะรีบนำข่าวสารมาแจ้งอีกครั้งครับ ขอบคุณ กรมกิจการและเยาวชน ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เพจ Tewan News ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ด่วน 7กพ 63 จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด600บาท เลื่อนจ่ายกระทันหันยังไม่ทราบกำหนด ทั้งนี้รอฟังประกาศกันอีกครั้ง กำหนดจ่ายเมื่อไหร่เราจะรีบนำข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบทันที …

Read More »